FANDOM


Джото

ЧикоритаБейлийфМеганиум
СиндакуилКуилаваТифложън
ТотодайлКроконауФералигатър
СентретФурет
Хут-ХуутНоктул
ЛедибаЛедиан
СпинаракАриадос
Кробат
ЧинчоуЛантърн
Пичу
Клефа
Иглибъф
ТогепиТогетик
НатуКсату
МарийпФлафиАмфарос
Белосъм
МарилАзумарил
Судоудо
Политоуд
ХопипСкиплуумДжъмплаф
Ейпом
СънкърнСънфлора
Янма
УпърКуагсайър
Еспеон
Умбреон
Мъркроу
Слоукинг
Мистривъс
Ъноун
Уобъфет
Жирафариг
ПайнкоФортрес
Дънспарс
Глигар
Стийликс
СнабълГренбул
Куилфиш
Скайзър
Шъкъл
Херакрос
Снизъл
ТедиурсаУрсаринг
СлъгмаМагкарго
СвайнъбПалосуайн
Корсола
РеморайдОктилери
Делибърд
Ментайн
Скармъри
ХъндауърХъндаум
Кингдра
ФанпиДонфан
Поригон 2
Стантлър
Смеаргъл
ТайрогХитмонхоп
Смучум
Елекид
Магби
Милтанк
Блейси
Райкоу
Ентей
Суикун
ЛарвитарПъпитарТуранитар
Луджия
Хоу-оу
Селъби