FANDOM


Тази тема съдържа атаките на покемони които са направени или ще бъдат направени скоро.

Тревен тип атакиРедактиране

Листно Турнадо
Режещо листо

Огнен тип атакиРедактиране

Огнехвъргачка
Огнено колело

Воден тип атакиРедактиране

Бъбъл лъч
Воден пистолет

Летящ тип атакиРедактиране

Смела птица
Въздушен ас

Електрически тип атакиРедактиране

Гръмотевица
Волт битка

Обикновен тип атакиРедактиране

Бърза атака
Драскане

Психомощен тип атакиРедактиране

Психо лъч
Медиум

Тъмен тип атакиРедактиране

Сенчеста топка
Нощно Замайване

Стоманен тип атакиРедактиране

Желязно крило
Желязна опашка

Земен тип атакиРедактиране

Копаене
Кален спорт

Скален тип атакиРедактиране

Скалоразмазвач
Скално острие

Драконов тип атакиРедактиране

Хипер лъч
Драконов нокът

Леден тип атакиРедактиране

Леден лъч
Вихрушка